Generacje komputerów

Listopad 25th, 2011

Możemy wyróżnić sześć generacji komputerów: generacja zero, generacja pierwsza, generacja druga, generacja trzecia, generacja czwarta, i generacja piąta. Komputery generacji zero, to komputery, a nawet maszyny które zostały skonstruowane, jeszcze przed pojawieniem się tradycyjnych komputerów elektronicznych. Chodzi tutaj między innymi o maszyny elektroniczne, które działały podobnie, jak nowoczesne, dzisiaj nam znane kalkulatory. Nie były to urządzenia zbyt zaawansowane, jednak zapoczątkowały rozwój technologii i ery komputerów. Kolejna generacją będzie generacja pierwsza, która określa komputery zbudowane na bazie lamp elektronowych typu XYZ. Do tej grupy komputerów możemy zaliczyć np. Electronic Numerical Integrator and Computer oraz Atanasoff-Berry Computer. Następna generacją komputerów, będzie generacja druga, która charakteryzuje komputery gdzie zastosowano elementy logiczne, do których budowy wykorzystano elementy półprzewodnikowe, które sprawiły, że komputery pobierały znacznie mniej mocy, były mniej awaryjne, oraz były mniejsze. Komputery generacji trzeciej, to komputery zbudowane na bazie układów scalonych. Komputery generacji czwartej, to typy komputerów budowane na bazie wielkiej integracji układów scalony. Natomiast ostatnia generacją komputerów, to komputery generacji piątej, które są określane mianem niekonwencjonalnych rozwiązań, i do tej grupy komputerów możemy zaliczyć komputer kwantowy, oraz komputer optyczny. Komputery we współczesnych czasach odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Wiele osób nie wyobraża sobie bez nich życia, jak również szkoły, komunikacji międzyludzkiej, czy pozyskiwania w szybkim tempie wszelkich informacji ze świata i z kraju, na tematy naukowych odkryć, oraz projektów technologicznych i technicznych. Pomimo tego, ze telewizja dostarcza nam wielu informacji, to komputer jest wielką nie skończoną elektroniczna księga wszelkich wiadomości, nie zawsze potwierdzonych naukowo, ale niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesności, w wieku XXI.