Komputer

12 czerwca, 2013

Słowo komputer wywodzi się jak wiele tego rodzaju technicznych określeń z języka angielskiego czyli computer ( ewentualnie z łaciny computere ) i oznacza nic innego jak tylko obliczać, co jest zresztą dość logiczne jeżeli przyjrzymy się bliżej tejże właśnie specjalistycznej maszynie. W naszym kraju komputery nazywane były naprawdę bardzo różnie, między innymi komputer nazywano elektronowym mózgiem, maszyną matematyczną czy też elektroniczną maszyną cyfrową. Ogólnie rzecz ujmując, to komputer jest maszyną czy też urządzeniem elektronicznym, którego przeznaczeniem jest nic innego jak tylko przetwarzanie różnego rodzaju informacji. Warto jest jednak w tym momencie zaznaczyć, że muszą być to takie informacje, które są możliwe do zapisania w ciągu cyfr czy też w formie sygnału ciągłego, co jest niezmiernie istotne w tym przypadku. Komputery obecnie są powszechne już praktycznie na całym świecie i nadal się „rozwijają”, jednakże jest to tak naprawdę urządzenie wynalezione dopiero kilkadziesiąt lat temu, choć od tego czasu bardzo ewoluował.