Komputerowe uzależnienie

10 lutego, 2015

W dzisiejszych czasach istnieje wiele instytucji, które w sposób bardzo zdecydowany próbują młodych ludzi wyciągnąć z nałogu, który wiąże się z Internetem oraz komputerami. Komputery stanowią tym samym realną groźbę zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy korzystając z komputera odczuwają brak poczucia czasu oraz rzeczywistości, uzależniając się w ten sposób od różnego rodzaju gier komputerowych oraz samego Internetu, z którego wiele osób korzysta, w sposób bardzo uzależniający, tracąc tym samym poczucie czasu.

Należy pamiętać, że mimo iż komputery stanowią bardzo duże dobrodziejstwo, jaki przyniosła nam cywilizacja, to jednak przy całym tym dużym pozytywie jaki stanowią niosą także za sobą szereg minusów, z których najważniejszym, który jest ciągle podnoszony jest bez wątpienia uzależnienie. Należy zatem zachować wszelkiego rodzaju równowagę, która pozwoli na poprawne korzystanie z komputera oraz z Internetu, tak by zachować równowagę, która bez wątpienia jest wymagana, by nie popaść w różnego rodzaju uzależnienie, które jest realnym zagrożeniem dla wielu młodych ludzi.