Laptop

14 czerwca, 2013

Laptop to słowo pochodzenia angielskiego i odnosi się do połączenia dwóch członów, a mianowicie lap – czyli kolana i top – na wierzchu. Laptop to nic innego jak zwykle małych gabarytów komputer przenośny. Wyróżnia się również inne komputery przenośne, które poddane zostały procesowi miniaturyzacji, a są to głównie palmtopy, notebooki i smartphony. Laptopy cieszą się coraz większą popularnością, o czym może świadczyć fakt, iż już w roku 2004 ponad 30 % sprzedaży komputerów osobistych stanowiły laptopy. Rok później laptopy przewyższyły sprzedaż komputerów stacjonarnych. Pierwotnie laptop i notebook oznaczały odmienne urządzenia, jednak nowoczesna technologia zatarła większość różnic pomiędzy nimi, a co za tym idzie obecnie stosuje się te nazwy wymiennie. Pierwszym przedstawicielem laptopów być DYNABOOK, jednak okazuje się, że nowatorska wizja i rozwiązania techniczne nie mogą pozwolić na zbudowanie go w pierwotnym założeniu, dzięki czemu istneje kolejny cel do osiągnięcia.