Moja pasja – programowanie…

Październik 20th, 2009


Wielokrotnie słyszymy, że najważniejsze to mieć w życiu pasję. Prawdziwą satysfakcję odczuwamy tylko wtedy, gdy robimy to, co naprawdę kochamy. Fantastycznie jest, gdy możemy zrobić z tego źródła naszego utrzymania. Z przesiadujących przez długie godziny przed monitorem dzieciaków w przyszłości wyrośnie pewnie nie jeden specjalista z zakresu informatyki. W dzisiejszych czasach programowanie to bardzo opłacalny zawód. Występuje jeden bardzo istotny warunek. Trzeba się na tym dobrze znać. Sama praca dla osoby nie zainteresowanej tematem bez wątpienia nie należy do łatwych. Do zakresu obowiązków programisty należy: analiza wymagań systemowych, specyfikacja aplikacji, architektura systemu informatycznego, programowanie, kompilacja oprogramowania, jego testowanie, dokumentacja programu oraz integracja. Jak można zaobserwować nie jest to proste zajęcie. Programy są pisane w różnych językach. Pozwala to na wykorzystanie różnych stylów programowania. Najlepszym wyborem jest dostosowanie języka do zadania, jakie zostało nam powierzone. Główne kryteria, jakimi kierują się specjaliści to: paradygmat i rodzaj języka, wydajność kompilatorów, dojrzałość oraz dostępność narzędzi i dokumentacji.
W obecnych czasach programiści wspomagają swoje pracę poprzez używanie specjalistycznych narzędzi, których zadaniem jest zarządzanie złożonymi aplikacjami. W chwili obecnej kluczową kwestią jest kontrolowanie wersji kodu źródłowego, który często jest modyfikowany w sposób rozproszony przez wielu programistów. Im większy projekt tym oczywiście większe znaczenie ma zarządzanie zmianami. Usuwanie błędów z gotowej już niemal aplikacji jest ostatnim etapem tworzenia. Trudność wykonania tego zadania jest uzależniona od jakości kodu źródłowego czy wybranego języka oprogramowania. Wyróżniamy dwa główne sposoby debugowania. Pierwszy z nich to statyczna analiza kodu. Drugi natomiast to dynamiczna analiza Współcześnie używanymi językami programowania są: C, C++, Objective C, C#. Java, Delphi, Cobol, PHP, Perl, Python i Ruby.

Tagi i kategorie tematyczne dodane do tego wpisu na blogu Teamu: , , , , , ,