Od początku do teraz

29 lipca, 2013

Na samym początku rozwoju maszyn jakimi są oczywiście komputery budowane były tak zwane komputery zerowej generacji, oparte gównie na elementach mechanicznych oraz na specjalistycznych przekaźnikach. Obecnie jednak praktycznie wszystkie komputery są maszynami w pełni elektronicznymi. Co więcej trwają także próby budowania specjalistycznych komputerów optycznych, które mają wykorzystywać do działania przełączniki optyczne, czy też na przykład komputerów optoelektronicznych, które mają wykorzystywać specjalnie spreparowane komórki nerwowe czy też nawet trwają próby stworzenia komputerów molekularnych, które wykorzystuj pojedyncze cząsteczki jako tak zwane bramki logiczne, jednakże tak naprawdę ich tworzenie jest jeszcze w stanie mocno początkującym i aby mogły być one stosowane, rzeczywiście musi minąć jeszcze wiele czasu i prac nad nimi. Obecnie jednak istnieją już tak zwane komputery kwantowe, które do przetwarzania danych używają podstawowych praw mechaniki kwantowej.