Programowalność

6 sierpnia, 2013

Programowalność jest to element, dzięki któremu możemy odróżnić komputery od wszelkich innych maszyn liczących. Możliwość programowania jest to zdolność maszyny do posiadania w swojej pamięci określonej listy instrukcji, które następnie są wykonywane w kolejności założonej przez programistę. Instrukcje, jakie podawane są komputerowi, przezwane posiadają dość prostą postać, a mianowicie są to: dodawanie liczb, przenoszenie informacji do różnych sektorów czy wyświetlanie komunikatów o postępie w programie. Wykonywanie programu ma taką kolejność, jak została zapisana w pamięci urządzenia. Nowoczesna informatyka posiada zdolności umieszczenia w pamięci komend, które pozwalają na wybiórcze stosowanie poleceń programu, dzięki czemu możliwa jest jeszcze bardziej zaawansowana kombinacja programów. Dzięki zastosowaniu specjalnych algorytmów, programista może stworzyć określone podprogramy, które następnie składać się będą z mniejszych lub większych komend.