Random Access Memory (RAM)

8 sierpnia, 2013

RAM wywodzi się z języka angielskiego, Random Access Memory czyli w tłumaczeniu na Polski pamięć o swobodnym dostępie. RAM jest to podstawowa kategoria pamięci cyfrowych. Warto zwrócić uwagę na nazewnictwo, które sugeruje, iż jest to każdy rodzaj pamięci charakteryzujący się bezpośrednim dostępem do dowolnej jednostki pamięci, jednak nazwa ta oznacza tylko i wyłącznie tą kategorię pamięci, która posiada bezpośredni dostęp, a dodatkowo charakteryzuje się możliwością wielokrotnego zapisu. Nazwa ta wyklucza pamięci ROM, które służą wyłącznie do odczytu. Pamięć RAM służy do przechowywania wykonywanych programów i ich danych, jak również wyników pracy danych programów. Pamięć RAM nie jest trwała i jej zawartość, przeważnie kasowana jest w chwile po zniknięciu zasilania. Z tego powodu, wynikła konieczność zastosowania innego rodzaju pamięci, który będzie w stanie przechować wyniki pracy na dłuższy okres. Pamięć RAM wykorzystuje się wyłącznie, jako pamięć operacyjną.