Sieci komputerowe

6 lipca, 2013

Sieci komputerowe towarzyszą człowiekowi od stosunkowo niedługiego okresu. Jest to połączona grupa urządzeń, zwykle komputerów. Połączenie to ma na celu wymianę danych, czy współdzielenie określonych informacji pomiędzy elementami sieci. Najważniejszymi założeniami sieci są: korzystanie ze wspólnych zasobów, praca na wspólnym oprogramowaniu, wykorzystywanie centralnej bazy danych oraz błyskawiczne przesyłanie informacji pomiędzy poszczególnymi elementami sieci. Połączenia takie są kreowane według specjalistycznie przygotowanych systemów, do których należy zaliczyć systemy: gwiazda, wszelkie elementy podłączone są do punktu centralnego; gwiazda rozszerzona – oprócz punktu centralnego istnieje kilka pobocznych; hierarchiczna, robiona na kształt drzewa binarnego; szyna, działa na podstawie kablowego połączenia komputerów; pierścień, komputery łączy się ze sobą na kształt pierścienia; pierścień podwójny, komputery łączy się w sposób podwójny; sieć, oprócz planowanych połączeń, stosuje się kilka nadmiarowych.