Symulacje komputerowe

30 listopada, 2011

Symulacje komputerowe dzielą się na kilka grup, ze względu na formę danych wyjściowych, przewidywalność zdarzeń, liczbę użytych komputerów, oraz sposób upływu czasu. Tego typu symulacje są wykorzystywane w wielu dziedzinach i branżach. Zaliczamy do nich miedzy innymi: budownictwo, inżynierię, biznes, ekonomię, nauki społeczne, nauki przyrodnicze, komputerowe gry symulacyjne oraz matematykę. Do tych grup możemy zaliczyć podgrupy: zarządzanie zapasami, dynamika populacji, lotnictwo, systemy kolejkowe, prognozowanie podziału miejsc w parlamencie, elektronika, numeryczne wyznaczanie rozwiązań równań różniczkowych, meteorologię, czy dynamiczna teoria wpływu społecznego. Wszelkie symulacje np. przeprowadzane na szkoleniach bądź kursach, albo w firmach maja przede wszystkim nauczyć myśleć praktycznie, rozwiązywać problemy przy użyciu specjalnych programów komputerowych. Na szkoleniach można wykorzystywać wirtualne pieniądze do inwestowania, do stawiania i ryzykowani. W teraźniejszości nie mamy takich możliwości, że coś da się odwrócić, i dzięki temu tego nie stracimy. Symulacje komputerowe są organizowane po to, aby takich sytuacji unikać. Aby osoby zarządzające miały świadomość podjęcia złych decyzji. Symulacje wykorzystywane w inżynierii sprawiają, że można obliczyć nacisk, można nanieść poprawki. Inwestorzy bardzo często dzięki symulacjom potrafią sobie wyobrazić projekt po ukończeniu prac budowlanych czy projektowych. W projekty można dodatkowo wstawić dodatkowe elementy, które sprawią że wszystko będzie kompletne. Do tych elementów należą ogrody, pomniki, drzewa, alejki, ławki, symulacje poruszających się po budynku i po drogach ludzi. Symulacje komputerowe z pewnością ułatwiają prace, są niezmiernie ważne dla tak wielu dziedzin, głownie tych wymienionych powyżej. Na szkoleniach coraz częściej w części praktycznej, nie teoretycznej możemy się spotkać z symulacjami, gdzie kursanci mają za zadanie wykorzystać przyswojoną wiedzę teoretyczną na komputerowych symulacjach działając w praktyce.