Oprogramowanie

1 sierpnia, 2013

Oprogramowanie wywodzi się z języka angielskiego od słowa software. Oznacza ono zestawienie informacji w postaci określonych instrukcji, zintegrowanych danych oraz zaimplementowanych interfejsów, które przeznaczone są dla komputerów, co ma na celu realizację przyjętych założeń. Oprogramowanie ma za zadanie przetwarzanie danych w sposób, jaki został określony przez twórcę oprogramowania. Oprogramowanie jest często spotykane pod innymi nazwami, a mianowicie program komputerowy czy aplikacja. Oprogramowanie w czasach obecnych najczęściej stosowane jest w przypadku ogromnych programów lub określonych ich zbiorów. Za pisanie oprogramowania są odpowiedzialni programiści, a ich dzieło można traktować jako przejaw twórczości. W tym kontekście oprogramowanie jest ochraniane poprzez prawo autorskie. Aby korzystać z danego oprogramowania, należy uzyskać pozwolenie twórcy, co najczęściej wiąże się z wykupieniem określonej licencji. Tworzenie oprogramowania opiera się o znajomość różnych języków programowania.